herb OstrołękiOstrołęka jest średniej wielkości (53,5 tys. mieszkańców) miastem położonym w województwie mazowieckim nad rzeką Narwią. Przed reformą administracyjną w 1998 była stolicą istniejącego od 1975 roku województwa ostrołęckiego, a obecnie jest miastem powiatowym. Pod względem geograficznym Ostrołęka leży naNizinie Północnomazowieckiej, na skraju Puszczy Zielonej. Za początek oficjalnej historii miasta uważa się datę 1373 r. kiedy to Ostrołęka otrzymała od księcia mazowieckiego Siemowita III przywilej na wójtostwo, jednak źródła archeologiczne datują początek osady na XI wiek. W 1526 roku wraz z całym Księstwem Mazowieckim Ostrołęka zostaje przyłączona do Królestwa Polskiego. Po III Rozbiorze miasto dostało się Królestwu Pruskiemu. W trakcie wojen napoleońskich wchodziło w skład Księstwa Warszawskiego by ostatecznie znaleźć się w zależnym od Rosji Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Ostrołęka weszła w skład województwa białostockiego. Po 1945 w mieście tak jak i w całej Polsce intensywnie rozwinął się przemysł (w samej Ostrołęce dominuje przemysł celulozowo-papierniczy oraz energetyczny). Największe miejscowości leżące w pobliżu Ostrołęki to Łomża, Ostrów Mazowiecka, Maków Mazowiecki, Przasnysz i Pułtusk.